Værdigrundlag

I Lolland Kommune skaber vi læringsmiljøer præget af tillid, gensidig respekt og tydelige forventninger i et klima, hvor det er trygt at lege, eksperimentere, prøve og lave fejl.

I læringsmiljøerne bliver børn og unges nysgerrighed, lege- og lærelyst og motivation imødekommet.  

Det skal være inspirerende, udfordrende og lærerigt at være barn og ung i Lolland Kommune. Børn og unge mødes af voksne, der stimulerer deres nysgerrighed og lyst til at være, lære, opleve og dannes.

Vi vægter børn og unges medbestemmelse og medindflydelse i et ligeværdigt samspil. Børn og unges nysgerrighed, lege- og lærelyst samt motivation bliver imødekommet.  

Læs også om lovgrundlaget for kommunens skoler og dagtilbud eller kommunens politikker og strategier på Skole- og Dagtilbudsområdet

Billede af børn der spiller klodsmajor med pædagog