Om Skole og Dagtilbud

Om Skole og Dagtilbud Foto

 

Lolland Kommunes skoler og dagtilbud er offentlige tilbud. Skolerne er folkeskoler, som følger Folkeskoleloven og dagtilbuddene følger Dagtilbudsloven. Dette sikrer ensartede vilkår for læring, trivsel, udvikling og dannelse for alle kommunens børn og unge.