Søllested Landsbyordning

Skolen er en del af Søllested Landsbyordning, sammen med bl.a. børnehaven og SFO'en.

Børnehaven og skolen i Søllested Landsbyordning ligger ikke på samme adresse, men ligger med hinanden som nærmeste nabo. Børnehaven ligger på Birkevej 1A, 4920 Søllested og skolen ligger på Birkevej 1B. 

Skolen har elever fra 0.-6. klasse, og i frikvartererne benytter eleverne skolens legeplads, hvor der er klatrestativ, boldbaner og store grønne områder, som giver rig mulighed for bevægelse. Inde på skolen er der gode læringsmiljøer på gangene, så det ikke kun er klasselokalerne, der giver mulighed for læring.

Skolen har også et indendørs torv, hvor der er et interaktivt gulv (Wizefloor), som er et lege- og læringsværktøj, hvor eleverne kan boltre sig.

Undervisning om former Foto

Alle gør, hvad de kan

Skolen arbejder sammen med børnehaven om et fælles forankret børne- og læringssyn, som har udgangspunkt i tanken ”alle børn og forældre gør, hvad de kan”.

Derfor er den ligeværdige tilgang mellem skole og hjem et kerneelement. Det betyder, at evnen til at navigere konstruktivt i hverdagen, som for alle mennesker mere eller mindre er præget af kompromisser, uoverensstemmelser, glæde, sorger, spændende udfordringer, kedelige opgaver, selvtillid, fællesskab, konflikter m.fl. er et læringsmål, som vi sætter højt på dagsordenen.

Gode relationer - vejen til læring

På skolen hjælper vi eleverne med at hjælpe sig selv.

Vi har en uddannet konfliktmægler, som bl.a. giver eleverne  redskaber til at tackle hverdagens uundgåelige udfordringer. Vi tror på, at det er kulturen, der sætter dagsordenen. Vi er meget bevidste om kulturens dynamiske liv, og arbejder hele tiden med at udvikle denne både fagligt, personligt og socialt.

Relationsarbejde er et centralt element i skoledriften, fordi den gode relation i sidste ende er med til at sikre optimal faglig læring.

Plads til fordybelse

Fælles for skolen og børnehaven er, at læring er en proces, som foregår individuelt og i samspil med andre. Børn skal inspireres og udfordres med positive problemer i samarbejde med begejstrede voksne.

De skal inviteres til at se, sanse og eksperimentere med verden i følgeskab med kreative lærere og pædagoger. Vi skaber en nærværskultur med plads til fordybelse for alle børn.

En god overgang

Overgange har stor bevågenhed både fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til SFO/skole. Når børnene skal igennem et skift, gør vi meget ud af, at de bliver bekendt med det nye, både de fysiske rammer og deres nye pædagoger.

SFO’en sikrer børnene en indholdsrig fritid, hvor børnene frit kan vælge musik, kreative processer og motorisk udfoldelse.

Matematik på Wizefloor Foto

Kontakt

Søllested Landsbyordning      
Birkevej 1.B 4920 Søllested      
Tlf.: 54 67 66 90      
Mail: soellestedlandsbyordning@lolland.dk

 

Kontorets åbningstider  
Onsdag og Torsdag 08:00 - 12:00