Østofte Landsbyordning
Børnehave

Børnehaven er en del af Østofte Landsbyordning, sammen med bl.a. skolen og SFO'en.

Børnehaven og skolen i Østofte Landsbyordning ligger ikke på samme adresse, men ligger med hinanden som nærmeste nabo. Børnehaven ligger på Østoftegade 42, 4951 Nørreballe og skolen ligger på Østoftegade 42B. 

Skolen ved Østofte Landsbyordning har klassetrin fra 0 - 6 klasse.

Børnehaven har en stor og rummelig legeplads, hvor børnene har rig mulighed for at udfolde sig motorisk. Ikke langt fra børnehaven ligger der også en dejlig skov, hvor børnene ofte er på tur sammen.

Drenge læser bøger på grønt tæppe Foto

Plads til alle

I børnehaven inkluderes alle i de gode børnefællesskaber, og vi går meget op i at børnene lærer om gensidig respekt, rummelighed og ansvarlighed.

Hver dag gør vi os umage med at give børnene tryghed og omsorg og tid, rum og plads til fordybelse. Det gør vi ved at have nærværende voksne, som har fokus på læring og trivsel hos hvert barn.

Vi arbejder i små grupper med få børn i hver for at give plads til det enkelte barn, og vi skaber fordybelse omkring aktiviteter med afsæt i sproglig udvikling, læring og kreative værksteder. Vi styrker børnenes udvikling og selvværd gennem anerkendelse.

Derfor er vi også aktive deltagere i det landsdækkende projekt ”Fri for mobberi”, som hos os starter helt nede fra dagplejen og fortsætter helt op i indskolingen.

Her lærer børnene om at være gode sammen, være en god kammerat og om, hvordan vi behandler hinanden respektfuldt.

En rød tråd gennem barnets barndom

Vi er optaget af at skabe en rød tråd for børnene gennem gode overgange.

For os er det vigtigt, at børnene får de bedste forudsætninger for at komme godt videre til nye omgivelser. Derfor kommer dagplejebørnene i legestue i børnehavens lokaler, og børnehavebørnene besøger skolebørnene og møder det personale, de skal videre til, inden de skal i skole.

børnehaven har også mange aktiviteter sammen med Østofte Skole, som vi ligger dør om dør med.

Børnene besøger skolen, når der f.eks. er musikarrangementer i indskolingen, krybbespil eller luciaoptog. Vi arbejder også sammen om emneuger i både børnehaven og skolen.

Samarbejdspartnere

Børnehaven samarbejder med de lokale idrætsforeninger i Østofte, hvor børnene bliver præsenteret for forskellige sportsgrene som fodbold, håndbold og gymnastik.

Ved siden af skolen og børnehaven ligger også Østofte Kirke, hvor børnene deltager i gudstjenester ved højtider og pynter kirken op til påske.

Piger der kører på cykler Foto

Kontakt

Østofte Landsbyordning - børnehave

Østofte Gade 42B, 4951 Nørreballe

Tlf.: 54 78 90 26

Mail: oestoftelandsbyordning@lolland.dk