Riddersborg

Riddersborg

I et villakvarter nær ved Nakskov Fjord ligger børnehaven Riddersborg.

I børnehaven er der fokus på udeliv, som udfolder sig på den store naturlegeplads. Vi har frugttræer, stort græsareal og masser af buske og træer, der kan klatres i. Naturlegepladsen spiller derfor en stor rolle i børnehavens hverdag.

Det er ikke kun vores egne områder, der bliver benyttet fuldt ud. Vi tager også jævnligt på ture ud af huset for at give børnene de bedste muligheder for oplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Vi tager blandt på ture til vandet, på biblioteket og til byen.

Billede af børn der læser i bøger

Plads til fantasien

I Riddersborg skaber vi rammerne for et godt børneliv med fokus på børnenes individuelle trivsels- og udviklingsniveau.

Vi lægger vægt på samspil, tryghed og nærvær for alle børn, og det er vigtigt for os at skabe plads til børnenes egne lege, fantasi, kreativitet og venskaber. Vi har indrettet os, så der er plads til børnenes gode fantasilege, og vi hjælper børnene med at udvikle de gode lege både ude og inde.

Rum til alle

Riddersborg er en integreret institution med vuggestue, børnehave og specialbørnehave under samme tag.

Det betyder, at vores børn også ser og lærer noget om mangfoldighed blandt mennesker på en helt naturlig måde. I hverdagen oplever vi, hvordan børnene har glæde af at færdes i et rigt og mangfoldigt miljø, hvor der gennem glæde og omsorg er rum til alle.

Samarbejde

Forældresamarbejde betyder meget i Riddersborg, da de bedste rammer for jeres barn bedst skabes i samspil – det er jo forældrene, der kender deres barn bedst.

Vi samarbejder med byens folkeskoler, så børnene får den bedste overgang fra børnehaven videre til folkeskolen. Det er betydningsfuldt, at alle børn oplever tryghed i overgange, så de kan erobre alt det nye med nysgerrighed og gåpåmod. 

Billede af børn der gynger

Kontakt

Riddersborg børnehave   

Enehøjevej 474900 Nakskov   

Tlf.: 54 92 64 65   

Mail: riddersborg@lolland.dk