Rydsmarken

Rydsmarken

Nær ved naturgrønne områder i Maribo ligger børnehaven Rydsmarken, som er en lille hyggelig børnehave.

Her har børnene både mulighed for at udfolde sig på børnehavens eget område og i den nærliggende skov Skovbrynet.

Billede af børn der leger på klatrestativet

Læring gennem leg

Det er vigtigt, at børnene får de bedste betingelser for udvikling og læring som overhovedet muligt. Derfor sættes der i hverdagen gang i læreprocesser gennem leg og aktiviteter – både inde og ude.

Det betyder, at børnene både leger selv, og at de voksne sætter lege og aktiviteter i gang, så børnene opnår erfaringer svarende til deres alderstrin. I legen understøtter vi børnene i at slippe fantasien løs.

I hverdagen arbejder vi på at gøre børnene selvhjulpne, når vi f.eks. skal på legepladsen eller på tur. Vi lader børnene gøre det, de selv kan, f.eks. at tage jakke og sko på, men hjælper dem med det, de har svært ved.

Vi arbejder på at styrke børnenes sprog ved at læse bøger, synge og sætte samtaler i gang ved frokosten, hvor det er vigtigt, at alle børnene bliver involveret.

Legekammerater og aktiviteter

I Rydsmarken vægter vi børnenes sociale kompetencer højt, og vi arbejder med, at børnene skaber relationer med de andre børn.

Det betyder, at alle børn har legekammerater, både på egen stue og på tværs af stuerne, når vi har fælles aktiviteter, eller når børnene leger på en anden stue. Ligeledes skaber udelege også mange venskaber.

I løbet af hverdagen er der mange aktiviteter, bl.a. kreative ting, hvor vi tegner, maler, klipper og klistrer, og vi spiller også spil, kort og lægger puslespil, mm.

Om foråret og sommeren tager vi aktiviteterne med udenfor, eller vi går i gang med at save, bygge og slå søm i træ til forskellige ting.

Om efteråret og vinteren benytter vi jævnligt vores bålhus, hvor vi laver mad over bål eller popper popcorn. Vi går jævnligt i skoven, og det bliver også til flere besøg på Frilandsmuseet i løbet af sommerhalvåret.

En tryg hverdag

I Rydsmarken har vi fokus på nærvær, trivsel og på at skabe tryghed i hverdagen og i overgange.

Derfor er der hver uge legestue for dagplejebørnene i børnehaven, hvor børn og voksne lærer hinanden at kende. Og senere, når børnene er på vej videre til skolelivet, tager vi på besøg med børnene på deres kommende skoler, og der kommer medarbejdere fra skolen for at møde børnene i deres daglige omgivelser.

Samarbejde og sociale sammenkomster

Rydsmarken vægter forældresamarbejdet højt. I samarbejde med jer finder vi de bedste måder at understøtte jeres barns trivsel og udvikling. Vi lytter til jeres erfaringer, så vi kan skabe de bedste rammer for jeres barn.

Hvert år til fastelavn har børnehaven en tradition sammen med vores nabo Dagcenteret for den ældre generation.

Her kommer børnene på besøg og slår katten af tønden sammen med de ældre til stor glæde for både børn og voksne. Ved juletid går de kommende skolebørn luciaoptog på Dagcenteret, hvilket er en glædelig og rørende sammenkomst hvert år.

Billede af en dreng der gynger en pige

Kontakt

Rydsmarkens børnehave     

Skovvænget 2, 4930 Maribo

Tlf.: 54 78 39 40

Mail: rydsmarken@lolland.dk