Horslunde Landsbyordning
Børnehave

Børnehaven er en del af Horslunde Landsbyordning, sammen med bl.a. skolen og SFO'en.

Børnehaven ligger placeret i egne bygninger på Hans Fugls Vej 1, 4913 Horslunde, den ligger i gå/cykel afstand fra skolen, som ligger på Pederstrupvej 22.

I Horslunde Landsbyordning er der både dagplejere, børnehave, skole fra 0.-9. klasse, SFO og juniorklub. Ved skolen ligger den lokale sportshal og boldbane.

Samarbejdet med skolen i forbindelse med børnenes overgang fra børnehave til skole er et vigtigt fokus, sådan at børnene har en god oplevelse af at starte i skole. Derfor har en pædagog fra SFO’en også sin hverdag sammen med børnene i børnehaven.

Fang sæbebobler Foto

Spændende og kreative omgivelser

Børnehaven er indrettet med mange spændende og kreative læringsmiljøer, hvor børn og voksne sammen kan fordybe sig i leg og aktiviteter.

Vi har masser af plads både inde og ude, og vi har indrettet alle rum med fokus på leg og fordybelse. Vi har blandt andet et stort kreativt værksted og et stort konstruktionsrum, hvor der bygges med LEGO, magneter og klodser. Vi har også et grupperum med plads til gode rollelege og et stort køkken og fællesrum.

Tætte relationer mellem børn og voksne er helt afgørende for børnenes udvikling, og derfor arbejder vi med basisgrupper, hvor de samme børn og voksne fordyber sig sammen i de forskellige grupperum.

Et fokusområde for børnehaven er stærke venskaber mellem børnene og tolerance over for forskelligheder.

Højt humør og legende læring

Hos os er det vigtigt, at alle børn og voksne er glade. Glade og imødekommende medarbejdere er med til at skabe gode betingelser for børnenes tryghed, udvikling og læring.

Vi holder vores begejstring for arbejdet med børn højt gennem en stærk faglighed, og en vedvarende nysgerrighed over for nye måder at skabe en inspirerende og imødekommende børnehave for og til jeres børn.

Samarbejde med lokalsamfundet

I børnehaven spiller samarbejde en vigtig rolle. Vi samarbejder med forældre, lokaleforeninger, ældrecenteret Bøgelunden og ikke mindst skolen ved siden af os.

Vi har fokus på samskabelse i nærmiljøet, og sammen med de ældre på ældrecenteret har børnene et fælles sang/musik projekt – et samarbejde, der skaber stor glæde hos både børnene og de ældre.   

Bleskift på dukkerne Foto

Kontakt

Horslunde Landsbyordning - børnehaven 

Hans Fugls Vej 1, 4913 Horslunde

Tlf.: 54 93 52 01

Mail: horslundelandsbyordning@lolland.dk