Riddersborg

Riddersborgs vuggestue ligger i et villakvarter nær ved Nakskov Fjord.

I bygningen finder du også børnehave og en integreret gruppe, hvor vi tilbyder specialpædagogisk indsats. Derudover er der 4 dagplejere tilknyttet vuggestuen, som arbejder ud fra samme pædagogiske praksis som vuggestuen.

Billede af pige der laver modulervoks med pædagog

Fokus på det enkelte barn

I Riddersborgs vuggestue har vi engagerede, imødekommende og hjælpsomme medarbejdere, der brænder for at skabe et godt børneliv for børnene. Det gør vi ved at have fokus på børnenes individuelle trivsel og udvikling.

Vi lægger vægt på samspil, tryghed og nærvær. Det er vigtigt for os at skabe trygge rammer, da vi ofte er de første, jeres barn møder uden for hjemmet.

En dagligdag i børnehøjde

I vuggestuen skaber vi læringsmiljøer, hvor vi er nede i børnehøjde, og hvor vi udforsker verden sammen med børnene og følger børnenes spor. Vi skaber rum til børnenes egne lege, fantasi, kreativitet og venskaber, og hjælper alle børn med at blive en del af et fællesskab.

Fokus på sprog

Vi har et særligt fokus på barnets sproglige udvikling, da det især er i de tidlige år, at denne kompetence udvikles og danner grundlag for barnets sprog langt op i skolealderen. Derfor synger, læser og leger vi med særlig fokus på sproget.

Samarbejde

Forældresamarbejde har stor betydning for os, da forældre kender deres barn bedst.

Vi vægter daglig kommunikation med forældrene om barnets dag højt, da vi er fælles om at skabe de bedste rammer for barnet. Vi har et tæt samarbejde med børnehaven om overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave. Det gør vi for at sikre den bedste start for jeres barn til et nyt kapitel i deres liv.

Billede af sangleg på gulvet

Kontakt

Riddersborgs vuggestue

Enehøjevej 474900 Nakskov

Tlf.: 54 92 64 65

Mail: riddersborg@lolland.dk