Skovtrolden

I et attraktivt og børnerigt boligkvarter med helt fantastiske muligheder for naturoplevelser og let tilgængelighed til byliv og kulturelle oplevelser, finder du Skovtroldens vuggestue. 

Et helt unikt tilbud, hvor vuggestue, dagtilbud og skole (fra 0.-6. klasse) er samlet under samme tag. Her er børnene i trygge og kendte omgivelser hele barndommen igennem.

I vuggestuen kan børnene glæde sig til at opleve vores dejlige omgivelser - ude som inde. Vi er nemlig flittige brugere af noget af den smukkeste natur på Lolland, og vi har skov og sø lige uden for vores dør.

Billede af pige og pædagog der spiller vendespil

Nærvær og trivsel

Vuggestuen er delt op i to stuer, og den deler legeplads med børnehaven, som både har en stor legeplads og en lille atriumgård. Børnene møder hver dag engagerede voksne, som møder børnene med begejstring og nærvær.

Vi lægger stor vægt på at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Vi arbejder med aktiviteter i små aldersopdelte grupper, hvor nærvær, anerkendelse og plads til alle er vigtige værdier. Og ikke mindst indbyder vi til et tæt forældresamarbejde, så vi sammen kan understøtte børnene bedst muligt.

En vigtig del af vores pædagogiske arbejde er, at vi løbende reflekterer og evaluerer vores praksis.

Samarbejde

Da vores fysiske placering er sammen med børnehaven og i tæt forbindelse med den lokale skole, Blæsenborgskolen, og SFO’en, har vi et godt grundlag for et frugtbart samarbejde.

Et samarbejde, der skaber flow i barnets liv, fra det starter i dagpleje eller vuggestue og fortsætter i børnehave, og indtil barnet har afsluttet 6. klasse – alt sammen under samme tag.  

Billede af pige i orange æggeformet stol med legesutteflaske i munden

Kontakt

Skovtroldens vuggestue

Blæsenborg Allé 10A, 4930 Maribo

Tlf.: 54 67 74 10

Mail: skovtrolden@lolland.dk